Receive a loan

Шуурхай зээл

Гар утсаа ашиглан хурдан хугацаанд хэрэгцээт зээлээ авах боломжтой үйлчилгээ юм.

More


Хадгаламж барьцаалсан зээл

Богд Банкинд хадгаламжтай иргэд болон байгууллага хадгаламжийн хугацаагаа цуцлахгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ түргэн хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой зээл.

More


Цалингийн зээл

Богд банкны ажиллагсдадаа зориулсан цалингийн зээлийн хүсэлтийг түргэн шуурхай, таатай нөхцлөөр шийдвэрлэх зорилготой бүтээгдэхүүн үйлчилгээ юм.

More


Bogd Bank. Copyright © 2020 - 1.4.05