Order a new card

Энгийн Т карт

Бүх төрлийн төлбөр тооцоонд ашиглах дотоодын энгийн ₮ картыг санал болгож байна.

More

Алтан Т карт

Таны нэр төрийн баталгааг илэрхийлэх дотоодын алтан ₮ картыг санал болгож байна.

More

ОУ энгийн виза карт

Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэх боломжтой ОУ-н энгийн виза картыг санал болгож байна.

More

ОУ алтан виза карт

Таны нэр төрийн баталгааг илэрхийлэх дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэх боломжтой ОУ-н Алтан Виза картыг санал болгож байна.

More

ОУ энгийн ЮнионПэй карт

Хэрэгцээндээ нийцсэн валютаас сонгон картандаа холбуулж дотоод болон гадаадад ашиглах боломжтой энгийн ЮнионПэй картыг санал болгож байна.

More

ОУ алтан ЮнионПэй карт

Таны нэр төрийн баталгааг илэрхийлэх дотоод болон гадаадад төлбөр тооцоог түргэн шуурхай найдвартай гүйцэтгэх боломжтой алтан ЮнионПэй картыг санал болгож байна.

More

Цалингийн ЮнионПэй карт

Богд банктай хамтран ажиллах байгууллагын ажилтнуудад олгох Цалингийн картыг санал болгож байна.

More

Bogd Bank. Copyright © 2020 - 1.4.05